Focus op Circulair Slapen

Circulair slapen is een essentieel aspect van duurzaamheid dat in de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Het houdt in dat we bewuste en verantwoorde beslissingen nemen met betrekking tot ons slaapgedrag en onze keuze van slaapproducten, met als doel het verminderen van onze ecologische voetafdruk. 

Bij Uw Bed Professional hechten we veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben onszelf het doel gesteld om de CO2-uitstoot bij de productie van onze matrassen sterk te verminderen en ons productieproces te optimaliseren voor recycling. Daarmee willen wij het voor onze klanten mogelijk maken om circulair slapen na te streven. In dit artikel laten we u graag zien hoe we dit precies aanpakken.

Circulair slapen draagt op diverse manieren bij aan duurzaamheid:

  • Vermindering van afval: Circulair slapen heeft als doel om producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Hierdoor wordt de hoeveelheid afval die anders op stortplaatsen zou belanden, verminderd. Het minimaliseren van afval is essentieel voor duurzaamheid, omdat het helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van vervuiling.
  • Bevordering van hergebruik en recycling: Bij circulair slapen worden slaapproducten ontworpen met het oog op demontage en hergebruik van materialen. Hierdoor kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen en opnieuw worden gebruikt, waardoor de vraag naar nieuwe grondstoffen wordt verminderd. Het stimuleert ook recyclingprocessen, wat bijdraagt aan het verminderen van de milieubelasting.
  • Verlenging van de levensduur van producten: Door de nadruk te leggen op duurzame materialen en stevige constructies, kunnen circulaire slaapproducten langer meegaan. Een langere levensduur betekent minder frequente vervanging, waardoor de vraag naar nieuwe producten wordt verminderd. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen en vermindert de ecologische impact.
  • Minder energieverbruik: De productie van nieuwe slaapproducten vereist vaak veel energie. Door het hergebruik van materialen en de verlenging van de levensduur van producten wordt de energiebehoefte voor productie en transport verminderd. Dit leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en een lagere milieubelasting.
  • Bewustwording en verandering van gedrag: Circulair slapen draagt bij aan bewustwording bij onze klanten over duurzaamheid en de impact van hun keuzes. Klanten worden aangemoedigd om verantwoorde beslissingen te nemen bij het inkopen van slaapproducten. Dit kan leiden tot een verschuiving naar een meer duurzame en milieuvriendelijke consumptie, wat essentieel is voor een duurzamere samenleving en branche.

Hoe wij circulair slapen nastreven

Het nastreven van circulair slapen stelt ons in staat om een positieve bijdrage te leveren aan onze algemene duurzaamheidsdoelen. Het draagt bij aan het verminderen van afval, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de negatieve impact op het milieu. Er zijn verschillende manieren waarop we circulair slapen nastreven.

Duurzame eigen beddenproductie

Samen met onze vaste toeleveranciers hebben wij de handen ineengeslagen om een uitgebreide collectie duurzame boxsprings te ontwikkelen. Hierbij hebben we zonder concessies te doen aan kwaliteit en comfort, de duurzaamheid van onze bedden verbeterd. Bovendien doen we er alles aan om alle gebruikte materialen terug te brengen in de grondstoffenmarkt, zodat ze een tweede, derde leven of uiteindelijk een cradle-to-cradle bestemming krijgen.

We Lean on Sustainability

Onder de naam LOS (Lean on sustainability) hebben we ons eerste slaapprogramma gelanceerd. Dit programma omvat boxsprings en recyclebare matrassen die gemaakt zijn met zeer duurzame grondstoffen, waardoor de levenscyclus extra lang is en er minimaal afval ontstaat.

Bovendien zijn alle materialen in ons slaapprogramma modulair toe te voegen en af te voeren, waardoor het product eigenlijk nooit in zijn geheel wordt afgedankt. Hierdoor behoudt elk onderdeel de duurzaamheid van het product en dragen we bij aan een circulaire benadering van slapen.

Om matrassen niet in één keer te hoeven afdanken, maken we de matrassen modulair. D.w.z. dat de matrassen uit diverse onderdelen bestaan die separaat te vervangen zijn. Bij conventionele matrassen moet je de complete matras in één keer afvoeren. Bij modulaire matrassen kies je ervoor welk deel je van de matras gaat vervangen.

Voorbeeld: Uw matras ligt nog lekker, maar de tijk / hoes is niet schoon of fris meer. U vervangt dan alleen de hoes en u heeft weer een nieuw matras. Als u jaren later de ondersteuning van uw matras niet meer optimaal vindt, maar de hoes ziet er nog als nieuw uit, dan vervangt u alleen de kern.

Op deze wijze kunnen we matrassen veel langer mee laten gaan en ontstaat er veel minder afval. Goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu.

We werken circulair samen met RetourMatras

Nederland staat op nummer 1 als het gaat om duurzame matrasrecycling. Ondanks ons kleine land laten we zien dat we grote stappen kunnen zetten op het gebied van grondstoffenhergebruik. In Nederland zijn er jaarlijks 1,5 miljoen afgedankte matrassen. In de samenwerking met RetourMatras zorgen we ervoor dat matrassen niet langer in verbrandingsovens worden vernietigd, maar voor 100% worden gerecycled. Van de waardevolle grondstoffen worden nieuwe producten gemaakt.

Dit maakt het mogelijk om matrassen met en zonder metalen binnenvering, evenals boxspringmatrassen te verwerken. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een aanzienlijke CO2-besparing en nemen we onze gedeelde verantwoordelijkheid voor een duurzamere toekomst.

Bewuster omgaan met CO2 uitstoot

Matrassen zijn volumineuze producten en de impact van productie van grondstoffen op het milieu zijn daardoor ook groter. Hoewel sommige grondstoffen in Azië goedkoper zijn dan in Europa, verdient het om verschillende redenen aanbeveling om dichter bij huis in te kopen.

  1. Vervoer over grote afstanden brengt grote uitstoot van CO2 met zich mee.
  2. Wetgeving omtrent gebruik van grondstoffen en gewasbescherming zijn in Europa strenger.
  3. Werkomstandigheden personeel zijn in Europa beter geregeld.
  4. In Europa gaan we verder en sneller met duurzaamheid dan in sommige delen van de wereld, waardoor hier ook een beter aanbod van die grondstoffen is.

Circulair slapen doen we samen

Met onze inspanningen in de beddenindustrie dragen we bij aan een duurzamere toekomst en laten we zien dat duurzaamheid en comfort hand in hand kunnen gaan. Laten we gezamenlijk verder streven naar een wereld waarin we bewust omgaan met onze keuzes, zowel in slaap als in het dagelijks leven, om een positieve impact te hebben op het milieu en onze planeet. Samen kunnen we het verschil maken!

Meer weten over circulair slapen?

We denken graag met u mee over circulaire oplossingen voor uw accommodatie. Mail naar advies@uwbedpro.nl of bel 088-3322310.