Duurzaam slapen = LOS

Duurzaam slapen door Uw Bed Professional

De vraag naar duurzame gebruiksgoederen neemt de afgelopen jaren enorm toe. De druk op het bedrijfsleven om een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzame goederen groeit sterk, dus ook in de beddenindustrie. Wij geven duurzaam slapen binnen ons bedrijf dan ook een bijzondere status mee onder onze projectnaam LOS, dat staat voor Lean On Sustainability. Dat zoveel wil zeggen als vertrouwen / geloven in duurzaamheid.

Duurzaam slapen kan echt iets bijdragen

Er zijn 7,5 miljard (7.500.000.000) mensen op deze aarde die allemaal moeten slapen. Daarnaast zijn er wereldwijd ook nog miljoenen verblijfsaccommodaties. Je mag dus stellen dat de beddenindustrie wereldwijd een serieuze bijdrage levert aan de afvalberg. Het volume van gebruikte bedden die we in een mensenleven wereldwijd produceren is bijna niet voor te stellen. Daarom is het wenselijk dat we ook binnen de beddenindustrie iets proberen bij te dragen aan de afname van deze enorme afvalberg en we met z’n allen duurzaam slapen aan onze levenskeuzes toevoegen.

Wat doen onze afnemers (klanten)

De Leisuremarkt (vrijetijdsmarkt) waaronder hotels, hostels, groepsaccommodaties, vakantieparken, etc. hebben ook de wens om steeds meer bij te dragen aan de vermindering van de afvalberg en uitstoot van CO2. Om duurzamer te leven heb je doelen nodig en deze zijn vastgelegd in normen opgesteld door de Foundation for Environmental Education. Zij hebben het Green Key label ontwikkeld voor de Leisure markt waarbij bedrijven in de Leisure markt worden getoetst op duurzaamheid. Inmiddels zijn er alleen in Nederland al 700 organisaties met een Green Key label. Op GreenKey.nl leest u hier alles over. Wij brengen ze graag op de hoogte van ons Duurzaam Slapen concept: LOS

Eigen beddenproductie

Uw Bed Professional is in 2006 opgericht en heeft zich in de afgelopen 16 jaar ontwikkeld als een serieuze aanbieder en producent van boxsprings, matrassen en stapelbedden aan de hotel- en vrijetijdsmarkt. Omdat wij hebben vastgesteld dat Duurzaam Slapen maar langzaam in beweging komt, hebben wij, samen met onze vaste toeleveranciers, de handen ineen geslagen om een serieuze collectie duurzame boxsprings te ontwikkelen die wij zelf gaan produceren.

Stap voor stap

Het doel om cradle-to-cradle te produceren is een mooi en idealistisch doel, maar het is nog een lange weg naar Duurzaam Slapen voor iedereen. Onderzoek geeft aan dat wij nog vele jaren nodig hebben om volledige CO2 neutrale bedden te produceren. En dat geldt niet alleen voor de beddenindustrie. Maar we moeten nu wat doen. Daarom hebben wij onze visie voor de korte termijn ontwikkeld. Door anders naar onze ‘bedden’ te kijken hebben wij vast gesteld dat we zonder inlevering van kwaliteit en comfort de duurzaamheid van een bed kunnen verlengen. Daarnaast doen wij er alles aan om alle gebruikte materialen weer terug te brengen in de grondstoffenmarkt, waardoor ze een tweede, derde leven of uiteindelijk cradle-to-cradle bestemming krijgen.

Doet u mee?

Wij komen in beweging en er moet nog veel gebeuren, maar als u reeds in 2022 een belangrijke bijdrage wilt leveren aan Duurzaam Slapen , nodig ons dan uit voor een demonstratie van ons duurzame slaapcomfort.

Duurzaam Slapen

LOS = Lean on Sustainability

Onder de naam LOS hebben wij onlangs ons eerste slaapprogramma gelanceerd. Boxsprings en matrassen welke met zeer duurzame grondstoffen zijn gemaakt en waarbij ook is gezorgd dat de levenscyclus extra lang is en er een minimum is aan afval.

Bovendien zijn alle materialen modulair toe te voegen en af te voeren, waardoor het product eigenlijk nooit in zijn geheel wordt afgedankt. Hierdoor houdt elk onderdeel de duurzaamheid van het product onder controle. Wilt u hier meer van weten neem dan contact met ons op en vraag naar het LOS programma.

LOS - Lean on Sustainability - Duurzaam Slapen
Bericht op Linkedin